diumenge, 21 de febrer de 2021

B6.Dia Internacional de la Llengua Materna. Investigació sobre les llengües del nostre entornLlegiu el text, veieu el vídeo i contesteu les preguntes:

La Conferència General de la UNESCO va proclamar el Dia Internacional de la Llengua Materna el novembre de 1999. Des d’aleshores, l’esdeveniment té com a objectiu principal promoure el multilingüisme i la diversitat cultural.

Els idiomes, amb la seua complexa imbricació amb la comunicació, la identitat, la integració social i l’educació, són factors d’importància estratègica per al desenvolupament de totes les societats. No obstant això, pesa sobre les llengües una amenaça cada vegada més gran. En certs casos, algunes d’aquestes estan desapareixent completament. Quan una llengua mor, no sols desapareix un idioma, sinó que desapareix una manera d’interpretar el món, i conseqüentment, tota la humanitat n’ix perjudicada. Segons la UNESCO, en l’actualitat hi ha aproximadament 3000 llengües en perill de desaparició i amb aquesta destrucció minva també la rica xarxa mundial de diversitat cultural. D’aquesta manera es perden nombroses tradicions, records, modalitats de pensament i expressió i molts recursos valuosos que són necessaris per a aconseguir un futur més ric.

Tota iniciativa de promoure la difusió de les llengües maternes serveix no només per a impulsar la diversitat i el diàleg intercultural, sinó també per a enfortir la cooperació, la construcció de societats del coneixement integradores i la preservació del patrimoni cultural material i immaterial.

Segons les Nacions Unides és probable que més del 50% dels quasi 7000 idiomes que es parlen en el món desapareguen en unes poques generacions i el 96% d’aquests són la llengua parlada del 4% de la població mundial. Tan sols uns pocs centenars d’idiomes han tingut el privilegi d’incorporar-se als sistemes educatius i al domini públic, i menys d’un centenar s’utilitzen en el món digital.

El tema del Dia Internacional de la Llengua Materna del 2021 és el "Foment del multilingüisme per a la inclusió a l'educació i la societat", reconeix que les llengües i el multilingüisme poden avançar en la inclusió i que els objectius de desenvolupament sostenible es centren a no deixar ningú enrere. La UNESCO creu que l'educació, basada en la primera llengua o la llengua materna, ha de començar des dels primers anys, ja que l'atenció a la primera infància i l'educació són els fonaments de l'aprenentatge.

Parlem del Dia Mundial de la llengua materna amb el professor de Psicobiologia Ferran Suay:

Qüestionari:

- Què passa quan una llengua es mor? Per què té aquestes conseqüències?
- Quins avantatges té el multilingüisme?
- Contesteu les preguntes que trobareu en la següent presentació sobre el Dia internacional de la Llengua Materna

Investigació sobre la presència del valencià en el nostre entorn per comprovar fins a quin punt és una llengua aminorada i la vitalitat que encara té entre els parlants. 

Procediment:

- Cada grup entrevistarà 4 persones: nadius (autòctons) o immigrants bilingües, 2 joves (11 a 24 anys) i 2 adults (de 25 en endavant). D'aquests, 2 que tinguen el Valencià com a 1a llengua (L1) i 2 que el tinguen com a 2a llengua (L2).

- Heu de gravar, transcriure i destacar el més rellevant de l'entrevista en un informe, on constaran els resultats que després s'exposaran a classe.

Guió de l'entrevista:

El codi de la persona entrevistada es refereix a les seues inicials (per exemple, el meu seria PGV). El codi de l'entrevista al de l'entrevistador del vostre grup (per exemple: G1-AA, G1-PB, G1-RL, G1-PP; G2-DL,...).

Avaluació del treball de grup i individual. Es tindrà en compte: 

- el criteri per a escollir els entrevistats, que han d'estar disposats a participar i tenir informació rellevant per a contestar totes les preguntes

- interpretació de les dades de les entrevistes, a partir de les categories que s'indiquen en la primera columna de l'entrevista, és a dir, què dieuen els entrevistats sobre els coneixements que tenen de les llengües, quina és la seua experiència i actitud, què opinen i creuen
 
- capacitat de transmetre la informació en l'exposició oral a classe (cadascú ha d'explicar l'entrevista que ha realitzat i entre tots els resultats)

- anàlisi crítica de les entrevistes de tots els grup, comparant els resultats en un informe a partir d'un comentari i un vídeo que reculla les conclusions sobre:
  •  la perspectiva que tenen els entrevistats de diferents edats (joves i adults) i llengües primeres (valencià o castellà) respecte a les llengües que saben i com les utilitzen,
  •  la importància que li donen a una llengua com a senya d'identitat,
  •  la manera d'aprendre millor una llengua,
  •  els avantatges de ser bilingüe i els motius pels quals es debiliten les llengües minoritàries.


Podeu afegir o canviar algunes preguntes si considereu que us pot ajudar a aconseguir més informació sobre l'ús i la consideració que tenen els entrevistats del valencià i d'altres llengües. Per exemple: si s'han vist obligats a canviar de llengua en algun moment i quan va ser, quins avantatges o inconvenients troben que pot aportar saber més d'una llengua.

Data de presentació: 10 de maig


Cap comentari:

Publica un comentari